Affordable Access

Religijska simbolika

Authors
  • Jančar, Maja
Publication Date
Oct 25, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Religije so v vsej zgodovini prispevale k temeljem civilizacij, neposredno pa vplivajo tudi na sodobne odnose med narodi in pomembne svetovne dogodke. V vsej zgodovini človeštva, tudi pred prvimi zapisanimi poročili, najdemo dokaze, da je religija nepogrešljiva prvina življenja (Forty, 2006 / Houston, 1996). Religije so prežete z vidnimi in nevidnimi simboli, ki so več kot preprosta znamenja: segajo onstran pomena, ki je odvisen od interpretacije, ta pa od predispozicije. Simbol je nabit s čustvenostjo in dinamiko. Ne le predstavlja in obenem zastira, marveč tudi udejanja in obenem razdira (Škamperle, 2013: 55). V svojem magistrskem delu sem obravnavala dve največji svetovni religiji – islam in krščanstvo – ter ugotavljala podobnosti in razlike med njima na podlagi religijske simbolike. Predstavila sem definicijo religije, definicijo simbola in razliko med simbolom in znakom. Splošneje sem opisala obe religiji in najznačilnejše simbole za eno in drugo religijo. Osredotočila sem se na pomen oblačil, praznikov ter vidnih verskih simbolov. Zanimalo me je, če imajo pripadniki islama in krščanstva do nasprotne religije predsodke, zakaj jih imajo in kakšni ti predsodki so, zato sem opravila intervju s pripadniki ene in druge religije. Predsodke in dojemanje ene in druge vere sem predstavila v prvem sklopu intervjuja, v drugem sklopu pa sem raziskovala pomen praznikov ter ugotavljala, če so prazniki v obeh religijah izgubili versko konotacijo in nastopajo le še kot del množične kulture in zakaj naj bi do tega prišlo. Naredila sem primerjavo vlog določenih simbolov v eni in drugi religiji. Svoje ugotovitve sem predstavila v posebnem poglavju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times