Affordable Access

Relationsvåld i dagspressen : En analys av ett urval publicerade tidningsartiklar under 1970-talet avseende våld i nära relation / Violence in relationship in the daily press : An analysis of a selection of newspaper articles during the 1970s regarding intimate partner violence

Authors
  • Wickman Tiller, Angelica
  • Zhou, Celine
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Dagspressen har en samhällsfunktion som skapar intresse, förargelse, glädje eller avsmak för att lyckas med detta behöver varje journalist, redaktör och läsare bearbeta och fundera över den rapportering som görs. I denna undersökning har tjugo olika artiklar fördelat hälften var i dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter analyserats kring hur de har rapporterat, debatterat eller bara diskuterat våld i nära relation och hustrumisshandel under 1970-talet. Forskningsläget har indikerat att dagspressen har ansvar i vilka frågor och vad som skapar stora samhällsfrågor. Undersökningen har visat att pressen rapporterar om orsaker, konsekvenser och detaljerade scenarion kring våld i nära relation men också att den arbetar med stora frågor i debatterande och diskuterande former. Dagspressen har dessutom förändrat hur rapporteringen ser ut under den undersökta perioden, vad som blivit viktigt att förmedla och hur det har förmedlats. / The daily press has a social function that creates interest, anger, joy, or distaste. To succeed in this, every journalist, editor, and reader needs to process and think about the reporting that is done. In this survey, twenty different articles, divided equally between the daily newspapers Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter, have been analyzed. The analysis has focused on how the articles have reported, debated, or just discussed violence in intimate relationships and wife abuse during the 1970s. Previous research shows that the daily press has responsibility in critical issues in society. The survey has shown that the press reports on causes, consequences and detailed scenarios around violence in close relationships and that it works with major issues in debating and discussions as well. Over the investigated period, the daily press has also changed how the reporting presented, what is seen as important to convey and how.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times