Affordable Access

Relationer mellan biseriala diskriminationsindex

Authors
  • Wedman, Ingemar
Publication Date
Jan 01, 1971
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I föreliggande undersökning har följande problem behandlats: (1) Relationer mellan olika index för beräkning av biserial korrelation. (2) Testlängdens inverkan på de index, som behandlats under (1). Vid beräkning av diskriminationsindex talade resultaten för användandet av den koefficient, som uttrycker sambandet mellan respektive uppgift och den generella faktorn, som mäts av totaltestet, förutsatt att de antaganden som gäller för biserial korrelation kan anses vara uppfyllda. Den överskattning man fick då okorrigerad koefficient beräknades relativt då ovan nämnda koefficient beräknades var mindre än .10 vid 20 uppgifter. Vid 40 uppgifter förelåg samma relation mellan okorrigerad koefficient och den koefficient, som uttrycker sambandet mellan respektive uppgift och summan av de återstående uppgifterna. / In the present study the following problems have been dealt with. (1) Relations between different indices when estimating bi-serial correlation. (2) The effect of the length of the test on the indices dealt with under (1). When estimating the discrimination indices the results supported the use of the coefficient which expresses the correlation between every item and the general factor, measured by the total test, provided that the assumptions required for biserial correlation can be made. The overestimation received when calculating the uncorrected coefficient was lower than .10 in a test of 20 items compared with using the coefficient mentioned above. With 40 items there was the same relation between the uncorrected coefficient and the coefficient expressing the correlation between every item and the remaining items. / [email protected]

Report this publication

Statistics

Seen <100 times