Affordable Access

Rekonstrukcija večkrakega križišča v Selu pri Vodicah

Authors
  • Kosec, Janez-Jani
Publication Date
Sep 26, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Tema diplomske naloge je rekonstrukcija 5-krakega križišča. Izbral sem ga, ker živim v bližini in sem vsakodnevno opažal mnogo težav, ki jih ima izvedba sedanjega križišča za udeležence različnih vozil in pešce. Za namen projektiranja novega križišča sem izvedel štetje vozil v jutranji in popoldanski konici. V nadaljevanju najprej preučim lokalne probleme, nato pa se lotim projektiranja. Projektiram v programu auto CAD, kjer se držim različnih pravilnikov o cestah, krožiščih in cestnih priključkih. Med projektiranjem pridem do več možnih rešitev, ki jih bolj podrobno preučim ter poiščem njihove prednosti in slabosti. Na koncu se na podlagi tehtnega premisleka odločim za tisto, ki najmanj poseže v neokrnjen prostor kmetijskih zemljišč, hkrati pa zadosti prometnim obremenitvam na tistem območju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times