Affordable Access

Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden

Authors
  • Janssen, R.
  • Kwakernaak, C.
  • Verhoeven, J.T.A.
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de zandgronden van de Friese Wouden zal de maaivelddaling kunnen leiden tot een forse grondwaterstandsdaling en dus verdroging. Daarnaast is in samenwerking met het waterschap een notitie gemaakt over de effecten van klimaatverandering en mogelijke adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Friesland.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times