Affordable Access

Regeneracija devteriranega kloroforma

Authors
  • Gerdenc, Janez
Publication Date
Oct 17, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi smo želeli regenerirati odpadni devterirani kloroform, ki je po uporabi za snemanje NMR spektrov, drugače zavržen. Regeneracije smo se lotili s predposkusi z nedevteriranim kloroformom, kateri so nas usmerjali pri čiščenju realnega vzorca. Uporabili smo več metod ločevanja, in sicer: filtracijo, ekstrakcijo, destilacijo in sušenje. Zaradi podobnih vrelišč smo izvedli frakcionirno destilacijo, za posamične frakcije pa smo izvedli NMR analize. Rezultati, pridobljeni s pomočjo NMR spektroskopije so nam pokazali uspešnost regeneracije, v nekaterih pa je kloroform še vedno vseboval snovi za ločbo katerih bi potrebovali nadaljnje postopke.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times