Affordable Access

Regenerace ve sportovním klubu / Regeneration in a Sport Club

Authors
  • Lehnert, Lukáš
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je charakteristika regenerace a rehabilitace v prvoligovém fotbalovém klubu. Práce je zaměřená na popis propojení sportovního prostředí se samotnou regenerací a také stránkou ekonomickou. V rámci šetření byly využité výzkumné metody rozhovor, pozorování a SWOT analýza. / The topic of the bachelor's thesis is the characteristics of regeneration and rehabilitation in a first-league football club. The work is focused on the description of the connection between the sports environment and the regeneration itself and also the economic side. The research methods of interview, observation and SWOT analysis were used in the survey. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times