Affordable Access

Refrigeration system performance using alternative refrigerants.

Authors
  • Lindeman, Lukas
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

I ett kylsystem kommer köldmediet alltid att, på ett eller annat sätt, läcka ut i atmosfären. Läckage av all världens köldmedium har en icke försumbar inverkan på den globala uppvärmningen. Den europeiska kommissionen nyligen godkänt en förordning kallad Regulation No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases (FGR). Denna förordning innebär, bland flera saker, att kommersiella köldmedium med en global uppvärmningspotential på 2500 eller mer kommer att förbjudas för användning i stationära kylsystem. I denna studie har ett antal nya köldmedier analyserats och utvärderats i syfte att hitta ersättare till R404A vilket är ett populär kommersiellt köldmedium med en hög global uppvärmningspotential. Jämfört med R404A har nya köldmedier from olika producenter utvärderas i en databaserad modell av ett enkelt kylsystem för att utvärdera deras effektivitet. Studien fokuserar också på säkerhet kring köldmedier och tillsammans med resultaten från modellen framkom det att på kort sikt är det bästa alternativet för att ersätta R404A är två köldmedium kallat R448A R449A och på lång sikt ett köldmedium kallat DR7.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times