Affordable Access

Reduction of a complex product structure : - A study of the fuel tank installation on Scanias truck chassis

Authors
  • Fagerhof, Henrik
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Produktstrukturen för bränsletanksinstallationen är ett av Scanias mest komplexa produktområden. Orsakad av den mängd parametrar som styr bränsletankarnas positioner och dess infästning skapas en produktstruktur som är mycket svår att hantera samtidigt som vetskap finns att komplexiteten i närtid kommer att öka avsevärt. Denna studies syfte har varit att skapa en förståelse över varför denna komplexitet existerar. Detta för att sedan finna vägar för att bryta trenden med en växande produktstruktur. Målsättningen har varit att nå en mer standardiserad bränsletanksinstallation. En teoristudie utfördes i ämnen som var av intresse för studien och då både inom allmän teori men även av Scaniaintern dokumentation. Vidare utfördes en övergripande studie av de relevanta parametrar som påverkar bränsletanksinstallationen varav en viktning av påverkan, reduktionsmöjligheter samt resursmängd utfördes. Resultatet från denna viktning pekade mot att separeringen av installationer mellan hjulkonfigurationer är det största problemet i strävan efter att nå standardiserade installationer på chassierna. Efter övergripande studier av likheterna mellan hjulkonfigurationerna och dess chassianpassning delades samtliga chassier in i tre grupper med avseende på placeringen av de styrda och drivna axlarna. Installationen föreslås att utföras inom vardera utav dessa tre grupper och då enbart styrd av axelavståndet. Detta skulle främja standardiseringsarbetet och det uppskattas att stor potential finns i att nå mycket stora resursbesparingar i framtiden. Ett mindre antal tekniska lösningar utreddes mycket grundläggande och syftar till att ge upphov till kommande utredningar. Slutsatsen av studien är att en standardisering av chassierna med hjälp av gruppering av hjulkonfigurationer bör utföras. En gränssnittsgrupp med fokusområde mot ramsidan bör tillsättas. Detta i syfte att från grunden bygga framtida chassier som kännetecknas av standardiserade installationer och positioner för Scanias chassibaserade komponenter placerade mellan hjulaxlarna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times