Affordable Access

Redefinice systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci / Redefining the Systems of Employee Selection and Adaptation in a Chosen Organization

Authors
  • Brodecká, Petra
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/08/2017 / Cílem diplomové práce Redefinice procesů výběru a adaptace ve vybrané organizaci bylo analyzovat stávajícící procesy výběru a adaptace ve společnosti Meopta - optika, s. r. o. a zpracování návrhů na zlepšení procesů výběru a adaptace v Meoptě - Optice, s.r.o. Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a aplikačně - ověřovací část. První část popisuje metodiku a problematiku procesů získávání, výběru a adaptace a je podložena odbornou literaturou. Druhá část analyzuje procesy v organizaci Meopta - Optika, s.r.o. / The aim of master thesis Redefining the Systems of Employee Selection and Adaptation in a Chosen Organization was to analyse the existing processes of selection and adaptation in organization Meopta - Optika, s.r.o.. After analyzing the processing of proposals for improving of the process of employee selection and adaptation in Meopta - Optika, s.r.o. The Master Thesis includes the theoretical - methodological part and the application-authenticationt part. The first part includes methods of the thesis and describes in general perspective the process of recruitment, selection and adaptation of employees and is supported by scientific literature. The second part analyses the process in the Meopta - Optika, s.r.o. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times