Affordable Access

Recreatiemodel AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht : achtergronddocumentatie voor Status A

Authors
  • de Vries, S.
  • Staritsky, I.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport betreft een aanvullende technische documentatie van het recreatiemodel AVANAR, versie 2.0.AVANAR staat voor Afstemming Vraag & Aanbod Natuur Als Recreatieruimte. Om de A-status voor modellen te verkrijgen, wordt AVANAR in deze rapportage a) kort beschreven en b) op die onderdelen nader toegelicht die nog niet eerder of sterk versnipperd waren beschreven. Dit laatste betreft voornamelijk een beschrijving van een aantal technische details (samengebracht), een aantal testen van versie 2.0 van het model (nieuw) en validatiestudies (samengevat). Voor andere onderdelen, zoals de onderbouwing van gemaakte keuzes,wordt in de tekst verwezen naar relevante eerdere publicaties omtrent AVANAR

Report this publication

Statistics

Seen <100 times