Affordable Access

RAZVOJ ZAPOSLENIH V IZBRANI ORGANIZACIJI

Authors
  • PEČJAK, BLAŽKA
Publication Date
May 10, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Razvoj zaposlenih je za organizacije vse pomembnejši dejavnik pri doseganju uspešnosti oziroma izboljševanju njihovega poslovanja. Živimo v družbi znanja, kjer so tehnološki napredki, konkurenca, načini informiranosti družb, tržišča in kupcev vse močnejši. Vse to organizacijo vodi do neizogibnih sprememb, ki so vedno hitrejše in vse celovitejše. Ključni dejavnik konkurenčnosti in uspešnosti organizacij predstavljajo zaposleni, ki imajo ustrezna znanja, sposobnosti in veščine. Glavni namen diplomskega dela je bil analizirati področje razvoja zaposlenih. Organizacija mora imeti primerno usposobljene ljudi, s katerimi lahko dosega uspešnost. Organizacija mora v ta namen neprestano razvijati, motivirati, izobraževati ter nuditi možnosti napredovanja zaposlenim, saj to predstavlja pot za dosego želenih ciljev. Cilj raziskave v okviru diplomskega dela je bil predstaviti pomen in vlogo razvoja zaposlenih ter obstoječi program razvoja zaposlenih v izbrani organizaciji in ugotoviti, kakšno je mnenje zaposlenih na tem področju. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se v organizaciji Datalab zavedajo, da je uspešnost organizacije odvisna od sposobnosti, znanj in motivacije zaposlenih, ki s svojim odnosom do organizacije ustvarjajo organizacijsko kulturo družbe. Za uspešnost organizacije so tako pomembna prizadevanja zaposlenih ter njihovi prispevki. Rezultati raziskave kažejo, da se zaposleni zavedajo pomembnosti svojega razvoja in prispevka organizaciji, vendar je bilo opaziti, da so premalo usmerjeni glede same izbire ter možnosti izobraževanja. Predlaga se, da organizacija zaposlene bolj organizirano usmerja k izobraževanju. Za zaposlene oziroma za posamezne oddelke bi bilo dobro, da se naredijo izobraževalni učni načrti, skozi katere bi zaposlene usmerjali k izobraževanju glede na posamezno področje dela. Rezultati raziskave kažejo še, da so zaposleni občasno prezaposleni, da bi se lahko posvetili izobraževanju. Organizaciji se predlaga, da določi nekaj ur na teden, ki bodo namenjene izključno izobraževanju in izpopolnjevanju zaposlenih.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times