Affordable Access

Razvoj spletne aplikacije za pomoc pri klinicnem odlocanju

Authors
  • SEVER, KRISTJAN
Publication Date
Aug 21, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo zajema razvoj spletne aplikacije za zdravnike, katere namen je pediatrom olajšati delo pri klinicnem odlocanju glede zdravljenja s terapevtsko hipotermijo pri novorojenckih s hipoksicno-ishemicno encefalopatijo ter pri sledenju velikosti možganskih ventriklov v neonatalnem obdobju. Prvi segment spletne aplikacije omogoca vnos stanja pacienta ter sprehod skozi kriterije, ki dolocajo potek zdravljenja s terapevtsko hipertermijo. Drugi segment aplikacije omgoca vnos velikosti pacientovih možganskih ventriklov, na podlagi vnosa aplikacija nato izriše grafe, ki omogocajo primerjavo pacienta z referencnimi populacijskimi vrednostmi. Ker bo aplikacija gostovana na zastarelih strežnikih in ker si informacijski oddelek ne more privošciti kompleksnega vzdrževanja aplikacije, je aplikacija razvita brez zalednega sistema, uporabniški vmesnik pa je sestavljen iz v naprej generiranih staticnih datotek, ki so preprosto namestljive na prakticno vsak strežnik. Aplikacija omogoca preprosto dodajanje novih smernic ter vizualizacij. Razvita je v JavaScript ogrodju SvelteKit, za CSS (angl. cascading style sheets) knjžnico pa smo uporabili Tailwind. Spletna aplikacija je odzivno oblikovana, kar pomeni, da je primerna tudi za uporabo na mobilnih napravah. Aplikacija bo kmalu naložena v produkcijsko okolje, prek katerega bodo lahko pediatri do nje dostopali pri svojem vsakodnevnem klinicnem delu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times