Affordable Access

Razvoj sistema za 3D rekonstrukcijo predmetov z uporabo pasivnih metod računalniškega vida

Authors
  • Gec, Sandi
Publication Date
Jul 10, 2015
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Cilj magistrskega dela je bil razvoj sistema za 3-dimenzionalno rekonstrukcijo predmetov iz slik. Osredotočili smo se na pasivne metode računalniškega vida in izbrali metodi Stereo vid ter Prostorsko klesanje. Pri uporabi obeh metod morajo biti poznane lege kamere iz katerih so bile slike zajete. Za določitev lege kamere smo uporabili informacijo pridobljeno z detekcijo referenčnega objekta - lista formata A4. Razvili smo sistem, ki uporabnika vodi pri zajemanju slik s pametno mobilno napravo osnovano na platformi Android, nato pa iz zajetih slik zgradi 3D model predmeta v procesnem delu implementiranem v razvojnem okolju Matlab. Tako dobljene 3D modele smo primerjali z referenčnimi, pri čemer smo predlagali ter razvili evalvacijsko metodologijo in napake podrobno preučili ter rezultate ovrednotili. Predstavili smo tudi kvalitativne rezultate na katerih smo izpostavili prednosti in omejitve izbranih metod.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times