Affordable Access

Razvoj modela za napovedovanje ultravijoličnih zaščitnih lastnosti tkanin

Authors
  • Kostajnšek, Klara
Publication Date
Nov 28, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen doktorske disertacije je bil razviti hitro in učinkovito metodo za napovedovanje zaščitnih lastnosti tkanin pred UV sevanjem že v fazi njihovega načrtovanja oz. projektiranja. Z definiranjem koeficientov prepustnosti (T), odboja (R) in absorpcije (A) ultravijoličnega (UV) sevanja na podlagi razširjene teorije faktorja kritja tkanin je bil namen postaviti nov matematični model za napovedovanje zaščitnih lastnosti tkanin pred UV sevanjem. Raziskava je temeljila na razvoju in razširitvi teorije faktorja kritja, kjer se je s pomočjo monofilamentnih poliestrnih tkanin postavil matematični model za ugotavljanje zaščitnih lastnosti tkanin pred UV sevanjem. Uporabnost omenjenega modela smo potrdili s primerjavo in ugotavljanjem stopnje ujemanja med teoretičnimi vrednostmi, izračunanimi po postavljenemu modelu, in izmerjenimi vrednostmi parametrov UV sevanja. Z visokim ujemanjem (r > 0,98), majhno razliko med omenjenimi vrednostmi ter s potrditvijo teoretične predpostavke, kjer velja, da koeficient prepustnosti UV sevanja skozi del tkanine, pokrit z dvema nitma (K2T), predstavlja kvadrat koeficienta prepustnosti UV sevanja skozi delež tkanine, pokrit z eno nitjo (K1T2), ter koeficient absorpcije UV sevanja skozi delež tkanine, pokrit z dvema nitma (K2A), predstavlja kvadratni koren koeficienta absorpcije skozi delež tkanine, pokrit z eno nitjo (??K?_1A), se je uporabnost postavljenega matematičnega modela z gotovostjo potrdila. Razvili smo tudi novo metodo določanja maksimalne gostote, ki temelji na razširjeni teoriji faktorja kritja. Ta metoda je bila uporabljena za določitev konstrukcijskih parametrov in parametrov UV sevanja, katerih poznavanje je nujno za uporabo modela. V namen širše uporabe matematičnega modela sta bili izdelani seriji enoplastnih in dvoplastnih vzorcev sistemov niti iz enobarvnih surovih poliestrnih (PES) rotorskih prej in obarvanih bombažnih (CO) prstanskih prej v dveh različnih dolžinskih masah. Razvita je bila metoda priprave vzorcev enoplastnih in dvoplastnih nitnih sistemov z enakomerno gostoto niti po površini. V I. sklopu raziskav so se vzorci iz PES preje razlikovali le v št. zavojev preje in gostoti niti, v II. sklopu raziskav pa v barvi in gostoti CO niti. Vrednosti odprte površine in premerov preje se je določilo z uporabo slikovne analize. Visoka stopnja ujemanja med teoretičnimi in merjenimi vrednostmi (r > 0,94), majhne razlike med vrednostmi ter potrditev postavljene teorije dokazujejo uspešno uporabnost postavljenega matematičnega modela. Slednje podaja možnost praktične uporabe predvsem za namen izdelave zaščitnih oblačil.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times