Affordable Access

Razvoj (mednarodno)pravnih norm: vloga feminističnih družbenih gibanj pri uresničevanju pravice do izbire za splav

Authors
  • Miklavčič, Katja
Publication Date
Jun 11, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pravica do izbire za splav v eksplicitni obliki še ni bila zapisana v noben mednarodnopravni dokument. Resda razvoj mednarodnopravnih norm poteka v smeri, ki onemogočanje oziroma preprečevanje umetne prekinitve nosečnosti obravnava kot kršitev človekovih pravic, a ureditev splava ostaja v domeni držav. Upoštevaje, da so skladno s teorijo družbenega konstruktivizma norme (mednarodnega) prava spreminjajoča se kategorija, magistrska naloga raziskuje vlogo družbenih gibanj pri nastanku, spreminjanju in širjenju (mednarodno)pravnih norm, kot je pravica do izbire za splav. Naloga raziskuje, kako sodobna feministična družbena gibanja kot del transnacionalnih zagovorniških mrež (tj. v sklopu režima človekovih pravic) pripomorejo k razvoju in uresničevanju pravice do izbire za splav. Kot nova družbena gibanja, ki so vzniknila v drugi polovici 20. stoletja, se feministična gibanja osredotočajo na spremembe v razumevanju odnosov v družbi, pri čemer je za širjenje pravice do izbire za splav ključno razumevanje žensk onkraj njihove reprodukcijske funkcije, ki življenje ploda oziroma zarodka vrednoti višje od dobrobiti nosečnice. Analiza primera vloge družbenega gibanja pri uresničevanju pravice do izbire za splav je pokazala, da si argentinsko feministično gibanje – skladno z interpretacijo mednarodnih organov, ki onemogočanje oziroma preprečevanje splava razumejo kot kršitev človekovih pravic in diskriminatorno ravnanje – za zagotavljanje pravice do izbire za splav med drugim prizadeva s širjenjem zavedanja, da pravica do izbire za splav ni le javnozdravstveno vprašanje ter vprašanje ekonomske in socialne pravičnosti, temveč je tudi pravica žensk do avtonomnega odločanja o svojem življenju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times