Affordable Access

Razvoj e-storitev javne uprave po konceptu soustvarjanja: študija pilotnega projekta

Authors
  • Jankovič, Špela
Publication Date
Jul 08, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Razvoj digitalne tehnologije vse bolj spreminja način interakcije javnega sektorja z državljani, s čimer se vloga javne uprave spreminja iz klasično birokratske v areno za soustvarjanje, kjer se javne storitve z vključevanjem deležnikov ustrezno preoblikujejo prek razvijanja in vpeljevanja digitalnih tehnologij, da bi se povečala kakovost storitev in s tem zadovoljstvo končnih uporabnikov. Cilj diplomskega dela je na podlagi literature in zadnjih znanstvenih dognanj predstaviti pojem soustvarjanja ter izpostaviti vlogo in pomen soustvarjanja v javni upravi, kot tudi korake soustvarjanja, ki so potrebni pri razvoju nove e-storitve javne uprave. Prek analize študije primera smo te prikazali na praktičnem primeru in jih ovrednotili. Na koncu smo pripravili kratek priročnik za soustvarjanje v javni upravi, ki bo služil organizacijam za podobne aktivnosti v njihovih poslovnih okoljih. V diplomskem delu s pomočjo deskriptivne metode in študije obstoječe literature s področja soustvarjanja definiramo soustvarjanje, ga umestimo v koncept digitalne javne uprave ter opredelimo najuspešnejši način izvajanja procesa soustvarjanja na področju razvoja e-storitev v javni upravi. Posamezne korake soustvarjanja prek študije primera pilotno izvedemo in analiziramo. S pomočjo kvalitativne metode anketnega vprašalnika določimo ključne dejavnike uporabe spletnih storitev med končnimi uporabniki, tj. študenti, kjer je, kot kažejo rezultati, na prvem mestu ključna enostavnost iskanja informacij o postopku oddaje vlog. To morda nakazuje zapletenost ali razpršenost ponujenih informacij, potrebnih za oddajo administrativnih vlog, in odpira morebitne nadaljnje priložnosti za raziskave v smeri zadovoljstva končnih uporabnikov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times