Affordable Access

Razvoj agilnega digitalnega dvojcka modularno grajenega proizvodnega sistema

Authors
  • Vuzem, Filip Jure
Publication Date
Aug 25, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V praksi uporabljeni in doslej znani pristopi pri gradnji digitalnih dvojckov proizvodnih procesov in sistemov so obicajno zasnovani za fiksne postavitve proizvodnih in logisticnih sredstev. V magistrski nalogi obravnavamo tematiko razvoja agilnega digitalnega dvojcka modularno grajene pametne tovarne. Razvili smo digitalni dvojcek proizvodnih in logisticnih sistemov ter procesov, v katerem se simulacijski model samodejno prilagaja glede na podatke, pridobljene iz realnega sistema. Za namen izdelave digitalnega dvojcka smo razvili tudi metodologijo postavitve pametne tovarne, bazo podatkov, vizualizacijo ter povezavo med bazo podatkov in digitalnim dvojckom. Za izdelavo digitalnega dvojcka smo uporabili programsko orodje Technomatix Plant Simulation, platformo Thingsboard pa smo uporabili za izdelavo vizualizacije in postavitev baze. Povezava med bazo podatkov in digitalnim dvojckom poteka preko komunikacijskega protokola MQTT. Glavni rezultat magistrske naloge je digitalni dvojcek, katerega simulacijski model se samodejno zgradi glede na spremembe tlorisa oz. spremembi postavitve modulov v pametni tovarni. V ta namen smo izvedli tudi vec »kaj ce« scenarijev, s katerimi smo prikazali delovanje digitalnega dvojcka in verificirali ter validirali njegovo delovanje.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times