Affordable Access

Razmišljanje o sodobni narečni književnosti

Authors
  • Novak-Popov, Irena
Publication Date
Feb 05, 2024
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Slovenska narečna poezija je danes že močno razvejan in notranje diferenciran kulturno-umetnostni pojav. Bliža se stopnji produkcijske samoumevnosti in recepcijskega priznanja, ima svoje zagovornike, razlagalce in distribucijska središča. Iz relativno zaprtih, jezikovno samozadostnih geografsko-jezikovnih območij prehaja v širšo kulturno zavest kot dragocena regionalna posebnost in individualnost. Zato ne zbuja več samo pozornosti etnologov, folkloristov in dialektologov, temveč kulturološko in sociološko naravnanih literarnih strokovnjakov, ki v raziskave in vrednotenje vnašajo kontekstualne vidike. Še pred nekaj desetletji je veljalo, da je pesnjenje v narečju vnaprej omejeno in pogojeno – ustvarjalci naj bi bili socialno prikrajšani sloji, manjšine v zamejstvu, literarno neizobraženi iz manj razvitih, obrobnih pokrajin – zdaj lahko v tem vidimo zavestno izbiro. Na pokrajinski ali krajevni govor se vežejo volja po ohranjanju izginjajočega ali že izginulega sveta, preteklih načinov kolektivnega življenja, predvsem pa težnja po neposrednem izražanju intimnih individualnih izkušenj in občutij, vraščenih v določen pokrajinski prostor in zgodovinsko dogajanje. Literarna raba narečja torej postaja način opredeljevanja posameznikove pripadnosti, individualne in lokalne identitete, ki ne izključuje sočasne prisotnosti nacionalne in kozmopolitsko-globalne v isti osebi. Estetska vrednost narečne poezije je refleks neznane (nepriznane) druga~nosti drugega in raste iz paradoksne oddaljitve od na~inov tradicionalnega jezikovnega oblikovanja in navezanosti nanje.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times