Affordable Access

Razlika v vsebnosti hlapnih maščobnih kislin v vsebini črevesja pri vitki in debeli liniji laboratorijskih miši

Authors
  • Hostnik, Urška
Publication Date
Sep 24, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Cilj študije je bil določiti koncentracijo hlapnih maščobnih kislin (HMK) v vsebini debelega črevesja pri debeli (FLI), vitki (FHI) in neinbridirani ICR/OlaHsd liniji. Povečana telesna masa je dandanes vse večja težava tako pri ljudeh kot pri živalih. Razlike v koncentraciji HMK kot produkta mikrobne fermentacije prehranskih vlaknin bi lahko vplivale na razlike v mikrobni populaciji. V raziskavi smo uporabili po 21 samcev iz vsake linije (FLI, FHI in ICR/OlaHsd). Od 10. do 14. tedna starosti smo jih tedensko tehtali. V starosti 14 tednov smo jih evtanazirali in odstranili prebavni trakt. Vsebino debelega in slepega črevesja smo iztisnili s pritiskom prsta. Izmerili smo pH in v laboratoriju naredili analizo na vebnost hlapnih maščobnih kislin. V skupini FLI je bila statistično značilno (p <0,05) nižja pH vrednost v primerjavi s FHI in ICR/OlaHsd. Vsebnost ocetne in maslene kisline je bila v skupini FLI statistično značilna (p <0,05) manjša v primerjavi z drugima dvema skupinama. Ker so bile živali na enaki krmi, lahko glede na te rezultate predpostavljamo, da poteka v debelem črevesju FLI miši nekoliko drugačna fermentacija in predpostavljamo ob drugačni sestavi mikroflore.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times