Affordable Access

Rastline obhišnih vrtov v okolici Novega mesta nekoč in danes

Authors
  • Povše, Marjeta
Publication Date
Sep 22, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V raziskavi, ki smo jo izvedli v okolici Novega mesta, smo se osredotočili na spreminjanje rastlinske pestrosti in razloge za to v obhišnih vrtovih. Poudarek smo dali vrtovom ob hišah na podeželju. Obiskali smo nekaj več kot dvajset vrtov, na podlagi katerih smo ocenili značilnosti le-teh v opazovanem okolju. Natančno smo popisali in fotografirali osem od njih. Popisali smo štiri sodobne in štiri starejše vrtove. V povprečju je velikost vrtov v okolici Novega mesta od 800 do 1.600 m², pri le redkih manjša in pri nekaterih večja. Z metodo raziskovanja, pogovorov in fotografij na terenu smo ugotovili, da so vrtovi iz prve polovice prejšnjega stoletja v celosti ohranjeni le še na muzejskih domačijah. V vrtovih iz 2. pol. 20. stol. smo opazili, da so stare vrste in sorte kombinirane z novejšimi, tujimi. Najnovejši vrtovi so skromnejši glede zastopanosti različnih rastlinskih vrst, tisti iz osemdesetih let prejšnjega stoletja pa včasih celo prebogati. V sodobnih prevladujejo vednozeleni iglavci in listavci, večinoma v obliki nižjih grmov. V starejših vrtovih prevladujejo cvetoče trajnice, kombinirane s sadnim drevjem, zelenjadnicami, zelišči, okrasnimi visokimi in nizkimi grmi ter drevesi. Vrtove v vseh primerih dopolnjuje trata, v večini primerov še kakšen nižji grm, vinska trta, zelenjavni vrt z osnovno zelenjavo in prostor za druženje. Kjer imajo pri hiši otroke, smo na vrtu opazili otroška igrala, na kmetijah tudi hlev, drvarnico, čebelnjak.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times