Affordable Access

Rastlinam koristne rizobakterije

Authors
  • Verdev, Patricija
Publication Date
Sep 25, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Rastlinam koristne rizobakterije (RKR), so rizosferne bakterije, ki neposredno ali posredno pozitivno vplivajo na rastline. Med neposredne mehanizme njihovega delovanja spadajo fiksacija atmosferskega dušika ter povečanje dostopnosti slabše mobilnih mineralnih hranil kot sta fosfor in železo. Mobilizacija teh hranil je posledica sproščanja bakterijskih ektoencimov (npr. fosfataz), anionov organskih kislin ter sideroforov. Fitohormoni (avkisn, citokinin in giberelin), ki jih tvorijo RKR, neposredno vplivajo na fiziološke in razvojne procese in rast rastline. Sinteza 1-aminociklopropan 1- karboksilat deaminaze pa zmanjšuje sintezo etilena, ki ga rastline sintetizirajo pod vplivom stresnih biotičnih in abiotičnih dejavnikov. Med posredne učinke RKR spada zmanjševanje aktivnosti fitopatogenov, na katere RKR vplivajo z antagonističnimi spojinami, kot so antibiotiki in litični encimi. Sproščanje sideroforjev RKR, zmanjšuje dostopnost hranil patogenom, saj so sideroforji vrstno specifični. Z aktivacijo inducirane sistemske odpornosti RKR v rastlinah posredno vplivajo zaščito pred patogeni. Ugodne učinke RKR lahko izkoristimo v rastlinski pridelavi. V praksi se je uporaba pripravkov, ki vsebuje rastlinam koristne mikroorganizme izkazala za uspešno, povpraševanje po njih pa iz leta v leto raste. Pokazali so se primerni za ekološko pridelavo, v integrirani pa nudijo dobro dopolnilno tehnologijo za kontrolo rasti ter povečanje pridelka. Pri izdelavi pripravkov z RKR moramo pozornost posvetiti učinkovitosti, ki je odvisna od izbire seva mikroorganizma ter od formulacije pripravka, ter zagotoviti primerno obstojnost.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times