Affordable Access

Raming van broeikasgasemissies uit de landbouw tot 2030, met doorkijk naar 2040 : achtergronddocument veehouderij en akkerbouw bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021

Authors
  • Vonk, J.
  • van Bruggen, C.
  • Groenestein, C.M.
  • Huijsmans, J.F.M.
  • Luesink, H.H.
  • van der Zee, T.
  • Velthof, G.L.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In het kader van de Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV2021) zijn met het National Emission Model for Agriculture (NEMA) ramingen voor procesemissies van broeikasgassen vanuit de landbouw (veehouderij en akkerbouw) opgesteld. Hiertoe zijn op basis van de verwachte ontwikkelingen emissies van broeikasgassen door pens- en darmfermentatie, mestmanagement en landbouwbodems berekend. De betreffende emissies van methaan en lachgas, en van koolstofdioxide door kalkmeststoffen en ureum zijn bepaald voor 2020, 2021, 2025 en 2030, met een doorkijk naar 2035 en 2040.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times