Affordable Access

Racionalizace procesu Incident Management ve firmě / Rationalization of Incident Management Process at the Company

Authors
  • Heczko, Denis
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je racionalizovat proces incident managementu ve firmě tak, aby došlo ke zlepšení interních procesů firmy. V části teoretických a metodických východisek je popsána základní terminologie jako proces, procesní řízení, funkční řízení, rozdíly mezi procesním a funkčním stylem řízení, podniková informatika, ITSM, Cobit, ITIL, Incident management, incident. V analýze současného stavu je popsána základní charakteristika firmy, organizační struktura a aktuální proces incident managementu. V následující kapitole byla navržena doporučení pro zlepšení stavu procesu incident managementu. / The goal of this bachelor’s thesis is rationalization of a process in incident management of a company with aim to improve internal processes. In certain parts of theoretical and methodological outcomes is described fundamental terminology which contains process, process management, functional management, differences between process management and functional management, business informatics, ITSM, Cobit ITIL, incident management, incident. In analysis of current status is described basic characteristics of a company, organizational structure, and recent process of incident management. Designed suggestions for improving status of the process management are described in following chapter. / 157 - Katedra systémového inženýrství / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times