Affordable Access

Računanje v Scratchu

Authors
  • Jeglič, Anja
Publication Date
Oct 02, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen diplomskega dela je medpredmetno povezovanje računalništva in matematike. V teoretičnem delu smo predstavili medpredmetno povezovanje, neopiagetovo teorijo kognitivnega razvoja in programski jezik Scratch. Nato smo opisali matematične koncepte, ki se pojavljajo v Scratchu in jih morajo učenci poznati, da lahko začnejo z izdelavo zahtevnejših projektov. Predstavili smo tudi učne cilje iz učnih načrtov za matematiko in neobvezni izbirni predmet računalništvo za 4. razred. S pomočjo teh ciljev smo nato umestili aktivnosti iz kartic Ready – Steady – Code: Numeracy with Scratch, v ustrezen razred v slovenski osnovni šoli. Kartice vsebujejo veliko idej, kako medpredmetno poučevati računalništvo in matematiko. V empiričnem delu diplome smo predstavili izvedbo dveh učnih ur pri računalništvu v 4. razredu. V teh dveh urah so učenci izdelali kviz z vprašanji iz poštevanke in na koncu ure utrjevali poštevanko. S tem so spoznali tudi koncepte iz računalništva, kot so spremenljivke, naključna števila, zanke, vhodno-izhodne ukaze in pogojni stavek.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times