Affordable Access

Raba podobja in avtonomnost pesniške pozicije (nekaj opazk ob mlajši slovenski liriki)

Authors
  • Potocco, Marcello
Publication Date
Sep 21, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Demetaforizacija, denotativnost in razločenost avtorja oziroma avtorske vloge v pesmi od aktivnosti v družbenem polju se zdijo temeljne značilnosti literarnega toka po letu 1991, ki bi ga pogojno lahko imenovali intimističen. Zlasti slednjo je moč tolmačiti kot heterodoksno stališče v odnosu do literarnih predhodnikov, posebej avtorjev zbranih okoli Nove revije, pa tudi kot reaktualizacijo predmodernističnih, v najširšem smislu romantičnih tendenc, kar potrjuje tudi pogosta in hkratna raba simbolov, narativnega opisovanja in ne drznih metafor.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times