Affordable Access

Quick scan transitie duurzame landbouw

Authors
  • Spiertz, J.H.J.
Publication Date
Jan 01, 2002
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Ter voorbereiding van de uitvoeringsagenda 'Transitie Duurzame Landbouw' is een quick-scan uitgevoerd naar de samenhang en consistentie van doelstellingen voor Duurzame Landbouw in diverse beleidsnota's. In dit rapport wordt een referentiekader geschetst voor duurzaamheid. Hiervoor worden zes landbouwdoeltypen gedefinieerd. Het rapport geeft verder een overzicht van de milieurandvoorwaarden voor een duurzame landbouw in 2030. Hieruit blijkt dat met name de doelstellingen ten aanzien van de ammoniak- en fosforemissies zeer bepalend zullen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw. Meer samenhang in doelen en normen tussen de verschillende milieuthema's zal nodig zijn om een duurzame landbouw te realiseren. Het beleid zal de transitie naar duurzame landbouw moeten faciliteren door het stimuleren van innovatie en het geven van gerichte economische prikkels.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times