Affordable Access

Livskvalitet / Quality of life

Authors
  • Edvardsson, Bo
  • Vegelius, Jan
Publication Date
Jan 01, 1976
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Ett försök görs att precisera och granska begreppet "livskvalitet" med hjälp av en enkät till organisationer, speciellt tillfrågade personer och slumpade personer. Totalt erhölls 143 fritt avfattade svar på frågan "Vad skulle Ni personligen vilja ge för innebörd åt ordet ´livskvalitet´?" (Ordet personligen användes inte till organisationerna). Innehållet i svaren var mycket varierande och klassificerades i 25 kategorier, där "individens psykologiska egenskaper, upplevelser och aktiviteter" framstod som den vanligaste kategorin. Andra vanliga kategorier var "fysisk miljö", "förhållandet mellan människor", "politiskt system" och "arbete". Avslutningsvis görs ett försök att värdera begreppet "livskvalitet" och en kort bibliografi (4 sidor) ges.    / Results from a questionnaire about the meaning of the concept of quality of life are presented and the concept is discussed. A bibliography (4 pages) is presented. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times