Affordable Access

Jak se v ČR žije kandidátům na docenty a profesory? Analýza publikačních aktivit v ekonomických disciplínách / Publish or perish? On the importance of publishing on the economic sciences tenure-track in the CR

Authors
  • Macháček, Martin
  • Kolcunová, Eva
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Článek se zabývá problematikou publikační aktivity českých docentů a profesorů v ekonomických disciplínách. V souladu s principy vládní regulace mají oprávnění ustanovovat nové docenty a profesory pouze některé z českých univerzit. Tyto privilegované univerzity formálně vyžadují od kandidátů na udělení docentur a profesur publikace v mezinárodně respektovaných impaktovaných časopisech. Aby autoři ověřili, zda je tento požadavek na publikace ve skutečnosti naplňován, sledují oficiální český seznam docentur a profesur udělených od ledna 1999 do června 2005 a pro každého jednotlivého docenta či profesora zaznamenávají publikace obsažené v databázi Social Sciences Citation Index (SSCI) Institutu vědeckých informací (ISI). Zjišťují, že téměř 54 % profesorů jmenovaných v uvedeném období nepublikovalo k datu získání profesury v impaktovaných časopisech ani jediný článek. Současně zjišťují, že v impaktovaných časopisech vydávaných mimo území ČR a SR nepublikovalo k datu svého jmenování ani jediný článek přibližně 85 % „novopečených“ profesorů. Kvalitativně obdobné výsledky platí i pro skupinu docentů. Autoři jsou tedy nuceni konstatovat, že české univerzity nepovažují chybějící časopisecké publikace za nepřekonatelnou překážku pro habilitaci a/nebo jmenování profesorem v ekonomických disciplínách. / This paper scrutinizes the publishing histories of associate and tenured professors of economic sciences in the Czech Republic. According to domestic regulation, only certain universities may grant associate and tenured professorships. Such universities require that professorial candidates publish original work in internationally credible academic journals. To investigate whether such publishing requirement is indeed fulfilled, the authors studied the publishing histories of those who were granted tenured or associate professorships from January 1999 to June 2005 using the Social Sciences Citation Index developed by the Institute of Scientific Information. They found that, of the professors tenured in the respective period, almost 54 percent had not published any journal article before their appointment. At the same time, some 85 percent had not published an article in a foreign academic journal. Similar results held for those who were made associate professors in that period. It appears, then, that Czech universities in fact do not regard publishing as a principal factor on the academic tenure-track in the economic sciences.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times