Affordable Access

Psychologie reklamy a její využití pro podporu image organizace / Psychology of advertisement and its use to support the image of the organization

Authors
  • svoboda, jan
Publication Date
Jun 17, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na psychologii reklamy a její využití pro podporu image organizace. Teoretická část vysvětluje pojmy reklama, psychologie v reklamě, psychika spotřebitele a image organizace. V praktické části je obsažen průzkum prostřednictvím dotazníků a rozhovorů. Tyto metody byly použity pro průzkum účinnosti psychologických prostředků v reklamě. Cílem práce je zhodnotit zmíněné psychologické prostředky v reklamě, případně navrhnout nové metody jejich využití pro zvýšení účinnosti. K cíli také patří rozbor image zvolených společností včetně navržení metod vedoucích k vylepšení image. / This thesis is focused on the psychology od advertisement and its use to support the image of the organization. The theoretical part explains the concepts of advertising, psychology in advertising, consumer psyche and the image of the organization. The practical part contains a survey in the form of questionnaires and interviews. These methods were used to investigate the effectiveness of psychological means in advertising. The aim of this work is to evaluate the mentioned psychological means in advertising and suggest new methods of their use to increase efficiency. Next goal includes the analysis of the image of selected companies together with the proposal of methods leading to image improvement.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times