Affordable Access

Protocol beoordeling Meststoffenwet

Authors
  • meststoffenwet, commissie deskundigen
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De Meststoffenwet reguleert de vrije verhandeling van meststoffen. Alleen aangewezen meststoffen mogen vrij verhandeld worden. Het gebruik van afval- en reststoffen als meststof of als grondstof voor meststofproductie is verboden. Er is echter een wettelijke voorziening getroffen om aangewezen afval- en reststoffen een gebruik als meststof of als grondstof voor meststofproductie te geven. Onderdeel van deze voorziening is een beoordeling van een afval- of reststof op landbouwkundige betekenis en toetsing op milieubezwaarlijkheid bij verantwoord landbouwkundig gebruik. Daartoe is een protocol opgesteld. Deze publicatie is het protocol. De publicatie geeft antwoord op de vraag "hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof of als stof die bij de productie van meststoffen mag worden gebruikt". Het protocol beschrijft de beoordelingssystematiek voor toetsing aan landbouwkundige eisen en milieukundige eisen. Het protocol maakt daarbij onderscheid tussen een gebruik van een afval- of reststof als meststof, grondstof voor meststofproductie en grondstof voor biogasproductie bij vergisting met dierlijke mest. Tevens beschrijft het protocol de administratieve procedure en geeft overzichten van de gegevens die nodig zijn om tot toetsing te kunnen overgaan

Report this publication

Statistics

Seen <100 times