Affordable Access

Proteini anti-CRISPR v biotehnologiji.

Authors
  • Lavrenčič, Eva
Publication Date
Sep 14, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Za zaščito proti virusom in drugim genetskim elementom so bakterije in arheje razvile sistem CRISPR/Cas, ki je edini znani primer pridobljene imunosti pri prokariontih. V evolucijskem boju za preživetje so virusi razvili proteine anti-CRISPR, ki preprečijo delovanje sistema CRISPR/Cas. Proteini anti-CRISPR so majhni proteini, ki so strukturno zelo raznoliki in imajo različne mehanizme delovanja. Proteini lahko preprečijo vstavitev zaporedja virusne DNA v bakterijski lokus CRISPR, izražanje genov cas, vezavo ribonukleoproteinskega kompleksa na tarčno DNA ali cepitev virusne DNA. V diplomskem delu sem predstavila strukturo in mehanizem delovanja proteinov anti-CRISPR, njihov evolucijski razvoj, metode, ki jih uporabljamo za odkrivanje novih inhibitorjev CRISPR/Cas aktivnosti in njihovo uporabo v biotehnologiji. Proteini anti-CRISPR nam v kombinaciji s sistemom CRISPR/Cas omogočajo časovno-prostorski nadzor izražanja genov, izboljšanje varnosti uporabe genske terapije in onesposodobitev endonukleazne aktivnosti za zmanjšanje možnosti pojava izventarčnih mutacij.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times