Affordable Access

Prostitution och sexhandel på dolda arenor : Det förebyggande arbetet på övernattningsanläggningar i Malmö / Prostitution and sex purchases at hidden arenas : THE PREVENTIVE WORK AT ACCOMMODATION FACILITIES IN MALMÖ

Authors
  • Blomquist, Clara
  • Lindblom, Felicia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta examensarbete har syftet att undersöka om och i så fall hur övernattningsanläggningar i Malmö stad arbetar förebyggande mot prostitution och sexköp. Urvalet består av 11 övernattningsanläggningar i Malmö. Uppsatsen studerar dels hur policys och riktlinjer används av övernattningsanläggningarna vid misstanke eller upptäckt av sexköp, samt dels hur samverkan med polisen ser ut och hur det fungerar i ett preventivt syfte. Datamaterialet består av flertalet återkommande teman, där policy, åtgärder och samverkan är studiens tre huvudteman tillsammans med respektive underteman. Resultatet av studien påvisar att 10 av 11 övernattningsanläggningar har en policy alternativt riktlinjer att följa vid misstanke eller upptäckt av sexhandel. Vidare framkom det även att hälften av anläggningarna samverkar med Polismyndigheten, samt att ytterligare preventiva åtgärder tillämpas av personalen på övernattningsanläggningarna. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times