Affordable Access

Prostitution in der Literatur um 1900 bei Hermann Sudermann, Arthur Schnitzler und Frank Wedekind

Authors
  • Pušnik, Nik
Publication Date
Jul 30, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
German
License
Green
External links

Abstract

Pričujoče magistrsko delo primerja tri besedila in hkrati njihove avtorje iz različnih literarnih obdobij. Predmet opazovanja pri besedilih so bila predvsem nezapisana družbena pravila in njihov vpliv na dostojanstvo in čast različnih družbenih slojev od prostitutke pa vse do grofa. Pri teh protagonistih so se pokazale razlike v dojemanju družbenih pravil in lastnega dostojanstva kot tudi ugleda v družbi. Pokazale so se tudi razlike in podobnosti v literarnih obdobjih in mišljenju avtorjev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times