Affordable Access

Návrh strategie vybrané obchodně-výrobní společnosti / Proposal of Strategy in Selected Business and Production Company

Authors
  • Číp, Petr
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 22/07/2015 / Tématem této diplomové práce je návrh strategie vybrané obchodně – výrobní společnosti. V teoretické části práce budou představeny současné poznatky z oblasti strategického řízení a strategické analýzy. V praktické části bude provedena analýza podnikatelského prostředí a vnitřního potenciálu podniku. Na základě zjištěných informací budou navrženy strategie pro různé varianty budoucího vývoje okolí. / The theme of this thesis is Proposal of Strategy in Selected Business and Production Company. The theoretical part will present recent findings in the field of strategic management and strategic analysis. In the practical part will be analyzed the business environment and internal potential of the company. Based on the information strategy will be designed for different variants of the future development of the area. / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times