Affordable Access

Návrh marketingového mixu pro společnost na trhu kancelářských židlí / The proposal of marketing mix for a company on the office chairs market

Authors
  • Havlínová, Jana
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 17/11/2008 / Předkládanou diplomovou práci jsem zpracovala pro firmu PROWORK, která se zabývá výrobou a prodejem kancelářských židlí. Cílem práce bylo navrhnout firmě opatření pro efektivnější využívání nástrojů v rámci jednotlivých prvků marketingového mixu. Východiskem pro dosažení tohoto cíle bylo několik oblastí, kterým jsou věnovány úvodní kapitoly práce. Obsahem první kapitoly je charakteristika firmy a tržního prostředí, které ji ovlivňuje. Na základě teoretické části jsou v dalších kapitole práce analyzovány jednotlivé nástroje v rámci prvků marketingového mixu firmy. Dále je proveden a vyhodnocen marketingový výzkum, zaměřený na zjišťování přání a nákupních zvyklostí zákazníků při koupi kancelářských židlí. V závěru práce jsou na základě provedené analýzy a výzkumu doporučena konkrétní opatření v oblasti marketingového mixu. / Prezenční / 116 - Katedra marketingu a obchodu

Report this publication

Statistics

Seen <100 times