Affordable Access

Návrh konstrukce a montáže jednokomorového hydraulického lisu / Proposal of Construction and Assembly of Unicameral Hydraulic Press

Authors
  • Grycz, Pavel
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/08/2012 / Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a montáže jednokomorového hydraulického lisu. Nejprve popsáním, co je to hydraulický lis a na jakém principu pracuje. Poté jsou zde uvedeny různé typy lisů a jejich užití. Dále je zde představena základní sestava lisu, podrobný popis a jeho parametry. V bakalářské práci se také pojednává o údržbě hydraulického lisu. Další důležitou součástí lisu je elektrický rozvaděč a umístění jeho hlavních prvků a akčních čidel či snímačů. Závěrem práce je provedeno zhodnocení navrženého řešení. / The thesis deals with propsal of construction and assembly of hydraulic press. At first the thesis describes what is hydraulic press and how it works. The next part deals with different types of presses and their using. In the thesis there is introduced the basic set of press, detailed description and his parameters. The thesis deals with maintenance of hydraulic press. The next important part of press is electric distributor, position of main parts and sensors. / 346 - Katedra obrábění a montáže / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times