Affordable Access

Návrh kompetenčních modelů pro vybrané pracovní pozice / Proposal of Competency Models for Selected Working Positions

Authors
  • Beierová, Nikola
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/08/2017 / Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompetenčních modelů. Cílem práce je navrhnout kompetenční modely pro dvě pracovní pozice v organizaci a identifikovat úroveň kompetencí potřebných k úspěšnému zvládání dané náplně práce. První částí je část teoretická. Jsou zde vysvětleny pojmy týkající se kompetenčních modelů. Druhou částí je část praktická. Jsou zde uvedeny teoretické poznatky do praxe a sestaveny kompetenční modely pro dvě pracovní pozice. Součástí práce je návrh tří oblastí možného využití kompetenčních modelů - výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a plánování kariéry. / This thesis deals with competency models. The target is proposal of competency models for two working positions in selected organization and identification of competency level which is necessary for successful working. The first part of this thesis is theoretical one. Terms deal with competency models are explained in this part. The second part is practical one. Theoretical knowledge is put into the practice. Competency models for two working positions are assembled here. Part of this thesis proposal of three possibility of using these competency models. There are employees selection, employees evaluation and career plan. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times