Affordable Access

Prometno tehnična in prometno varnostna analiza odsekov R2-430/1079 in 1080 skozi Vodice

Authors
  • Šenk, Gašper
Publication Date
Sep 23, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga obravnava problematiko odseka regionalne ceste skozi Vodice. V uvodnem delu je splošno predstavljena prometna varnost, ki ji sledi kapacitetna analiza odseka. V analizi smo predstavili obstoječe stanje semaforiziranega križišča in predstavili tri možne variante, ki bi izboljšale pretočnost križišča. Te smo analizirali za obstoječe obremenitve in obremenitve v planski dobi rekonstrukcije ter jih med seboj primerjali. V sklopu diplomskega dela smo prav tako analizirali stanje na obravnavanem odseku po gradnji predvidene obvoznice.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times