Affordable Access

Projektiranje armiranobetonske etažne plošče

Authors
  • Lovšin, Tajda
Publication Date
Sep 29, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga prikazuje projektiranje armirano betonske etažne plošče stanovanjske hiše. Na podlagi podatkov o geometriji in materialih plošče, podporah ter obtežbah, je izvedena analiza plošče z metodo končnih elementov in programom SAP2000. Na podlagi izračunanih notranjih statičnih količin je določena potrebna armatura v plošči, ki je prikazana v armaturnem načrtu. Dimenzioniranje in analize so izvedene v skladu s standardi SIST EN 1990 : 2004, SIST EN 1991-1-1 : 2004 in SIST EN 1992-1- 1 : 2005.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times