Affordable Access

Projekt větrání a chlazení základní školy / A Project of Ventilation and Cooling of a Primary School

Authors
  • sytný, patrik
Publication Date
Feb 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá tématem větrání a chlazení základních škol. Rešeršní část diplomové práce obsahuje komplexní informace o vnitřním prostředí a způsobech větrání na základních školách. Dále popisuje základní rozdělení klimatizačních systémů a výpočet tepelné zátěže. V praktické části práce byly vypracovány schematické návrhy tří různých způsobů řešení vzduchotechnického systému a chlazení na základní škole Bratrské v Praze. Na základě jednoho z nich byla ve třetí části práce vyhotovena dokumentace pro provedení stavby Bratrské školy. / The diploma thesis deals with the topic of ventilation and cooling of primary schools. The research part of the diploma thesis contains comprehensive information about indoor environment and methods of ventilation in primary schools. It also describes the basic division of air conditioning systems and the calculation of heat load. Three different ways of ventilation and cooling in Bratrská school in Prague were designed in the practical part of the work. On the basis of one of them, project documentation for the construction of the school was prepared in the third part.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times