Affordable Access

deepdyve-link
Publisher Website

Programmable C-to-U RNA editing using the human APOBEC3A deaminase.

Authors
 • Huang, Xinxin
 • Lv, Junjun
 • Li, Yongqin
 • Mao, Shaoshuai
 • Li, Zhifang
 • Jing, Zhenyu
 • Sun, Yidi
 • Zhang, Xiaoming
 • Shen, Shengxi
 • Wang, Xinxin
 • Di, Minghui
 • Ge, Jianyang
 • Huang, Xingxu
 • Zuo, Erwei
 • Chi, Tian
Type
Published Article
Journal
The EMBO Journal
Publisher
EMBO
Publication Date
May 03, 2021
Volume
40
Issue
9
Identifiers
DOI: 10.15252/embj.2021108209
PMID: 33938012
Source
Medline
Language
English
License
Unknown
Report this publication

Statistics

Seen <100 times