Affordable Access

Productie van zoutwateralgen voor toepassingen in food (en feed) deelrapport I : Werkpakketten 1&2 van project Foodgrade productie van zoutwateralgen: deelrapport I: Achtergrondinformatie zoutwateralgen: selectie van soorten en omgevingsomstandigheden

Authors
  • Elissen, H.J.H.
  • van der WIede, R.Y.
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het kweken van zoutwateralgen in reactoren met LED lampen heeft verschillende voordelen. Zoutwateralgen bevatten waardevolle inhoudsstoffen, zoals antioxidanten, die in dit rapport beschreven worden. Verder kan de hoge saliniteit in kweeksystemen leiden tot minder contaminatie. Door ze te kweken in gesloten systemen bij verschillende LED lichtgolflengtes (kleuren) kunnen hoge biomassaconcentraties behaald worden en kan de productie van biomassa en waardevolle inhoudsstoffen gestuurd worden. Dit rapport bevat informatie over interessante inhoudsstoffen (o.a. pigmenten, vetten, koolhydraten) uit zoutwateralgen evenals de algemene effecten van licht, nutriënten, zout, druk en mutaties op algengroei. Verder wordt de invloed van diverse parameters op biomassagroei en pigmentvorming van een aantal commercieel interessante mariene algensoorten beschreven. Dit gaat o.a. om de effecten van lichtsterkte, golflengte, lichtpadlengte, stikstofbron en concentratie, mutagenen, verdunnings/ verversingssnelheden, mengcondities, temperatuur, zoutgehalte, flashing (wisselende L/D cycli), mixotrofe/fototrofe omstandigheden, alternatieve nutriëntenbronnen, mengcultures en Si additie worden beschreven. De soorten die nader beschreven worden zijn: Dunaliella salina en tertiolecta, Arthrospira platensis, Nannochloropsis gaditana en sp., Phaeodactylum tricornutum, Porphyridium purpureum, Tetraselmis chuii, Odontella aurita en Odontella sinensis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times