Affordable Access

Procesverbetering aanleg ondergrondse infrastructuur – Microtunnelling

Authors
  • Hölscher, P. (author)
Publication Date
Jan 30, 2008
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Achtergrond en probleemstelling: Ondergrondse afvalwaterpersleidingen worden steeds vaker aangelegd met microtunnelling. Hierbij worden vanuit een startschacht achter een boormachine aan buiselementen achter elkaar met vijzels in de grond weggedrukt. Om een grotere afstand te kunnen overbruggen brengt men smering langs de buis aan en plaatst men tussendrukstations in de buis, waardoor deze in delen verder gedrukt kan worden. Het grote verschil met het boren van tunnels met een grote diameter is dat bij microtunnelling de buizen compleet worden aangevoerd en door de grond bewegen tijdens het persen. Deze techniek is voornamelijk in de praktijk ontwikkeld en nog steeds worden de grenzen van wat mogelijk is verlegd. De maximaal te boren lengte en diameter nemen nog steeds toe, maar soms ontstaan er onverwacht problemen, die vanuit de beschikbare praktijkkennis en modellen niet zijn te voorspellen. Om deze problemen te begrijpen en in de toekomst voor te kunnen zijn, is het praktijkproject 'Microtunnelling' (DC WP 011611, formele naam: Procesverbetering Ondergrondse Infrastructuur) gestart. Het primaire doel van dit project is om door metingen tijdens de aanleg gegevens over het gedrag van de buisleiding te verzamelen en het gedrag van de constructie tijdens de aanleg beter te begrijpen. Met de verkregen informatie is het mogelijk de gangbare ontwerppraktijk en uitvoering te verbeteren. Doelstelling onderzoek: De doelstelling van het onderzoek "Microtunnelling" is de bepaling van de krachtsverdeling in de buizen bij een doorpersing (microtunnelling) voorverschillende grondsoorten en ontwerpprofielen. Dit moet resulteren in een berekenings- of ontwerpvoorschrift waarmee de participanten uiteindelijk een beter ontwerp en een veiliger uitvoering kunnen realiseren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times