Affordable Access

Positiva förändringsförlopp för alkoholmissbrukare / Processes of positive change for alcoholics

Authors
  • Larsson, Ingegärd
  • Persson, Kerstin
  • Edvardsson, Bo
Publication Date
Jan 01, 1984
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet är att ta reda på vilka faktorer som kan leda till positiv förändring för alkoholmissbrukare. En explorativ intervjuundersökning gjordes med 11 personer som varit missbrukare i minst fem år och hade varit fria från missbruket i minst ett år.  De f.d. alkoholmissbrukarna uppgav att deras egen vilja hade varit den avgörande faktorn för missbrukets upphörande. Intervjuerna antydde även att en speciell händelse såsom sjukdom eller liknande starkt påverkar en person att avbryta missbruk. Även kontakt med behandlingshem eller klientorganisationer kan bidra.  / The purpose is to clarify factors that lead to positive change for alcoholics. Eleven interviews with former alcoholics were made. The person´s own will was mentioned as the most important factor. Also mentioned were special life experiences as sickness. Other factors were contact with treatment organisations and client organisations. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times