Affordable Access

Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu / Process of changing carrier's aircraft fleet for passenger air transport

Authors
  • beneš, valentýn
Publication Date
Sep 12, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké dopravy. Dále jsou uvedeny faktory, které samotný proces ovlivňují, způsoby pořízení letadel a příklad realizovaného procesu. Práce poté obsahuje popis letadel vhodných pro proces změny letadlové flotily a modelový příklad procesu. / The subject of the bachelor thesis "Process of changing carrier´s aircraft fleet for passenger air transport" is description of process of aircraft fleet renewal. The first part of this thesis is dedicated to the current state of passenger air transport. Next part deals with factors influencing the process, methods of purchasing aircrafts and describes example of realized fleet renewal. The thesis also contains description of aircrafts suitable for the process of fleet renewal and model example of the process.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times