Affordable Access

Procesní řízení v podniku Volkswagen Financial Services / Business Process Management in a Company Volkswagen Financial Services

Authors
  • jelínek, matěj
Publication Date
Sep 03, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na procesní řízení a jeho podobu ve společnosti VWFS CZ. Teoretická část práce se zabývá procesním řízením a jeho principy. Praktická část práce je zaměřena na současnou podobu procesního řízení ve společnosti VWFS CZ a mapování a následný návrh zlepšení vybraného procesu společnosti. / The focus of this diploma thesis is the Business Process Management and form of Business process management in a Company Volkswagen Financial Services CZ. First part of thesis focuses on Business process management and its principles. The subject of second part is a description of current form of Business process managament in a Company VWFS CZ and mapping and follow-up improvement proposal of chosen business process.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times