Affordable Access

Procesna filozofija in sociologija

Authors
  • Šaver, Maja
Publication Date
Oct 01, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zgodovina zahodne metafizike je bila v glavnem izrazito naklonjena substanci. Skozi zgodovino filozofije in sociologije se zato pogosto pojavlja konceptualizacija subjekta in objekta kot dveh diskretnih enot / deloma zaradi epistemoloških omejitev, deloma pa zaradi same zgodovine evropske filozofske tradicije. Substancialna ločitev na subjekt in objekt predstavljata težave za spoznavno teorijo in tako vodi v zaostrene ontološke drže, medtem ko fenomenologija ponuja srednjo pot med obema. Cilj besedila je predstaviti, kako se skozi zgodovino (moderne) misli konceptualizira proces (kot antisubstancialno razmišljanje) v nasprotju s »klasičnim« pojmovnim dvojcem subjekt-objekt oziroma kako je ta filozofski milje vplival na sociološke teoretične predpostavke o odnosu med posameznico in družbo. Ta se izrazi v metodološkem sporu, ki ga rešujeta Eliasova figuracijska sociologija in Adornova kritična teorija družbe.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times