Affordable Access

Proçesi i devoluimit të pyjeve dhe kullotave në shqipëri: një menaxhim i qëndrueshëm i të përbashkëtave mesdhetare?

Authors
  • Bernard-Mongin, C.
  • Lerin, F.
  • Crouteix, O.
  • Lopez, R.
Publication Date
Dec 04, 2013
Source
HAL-Descartes
Keywords
Language
Albanian
License
Unknown
External links

Abstract

Version albanaise. Projet BiodivBalkans : Biodiversity Conservation & Sustainable Rural Development in Balkan Mountain. CIHEAM-IAMM / MADA / FFEM. / International audience

Report this publication

Statistics

Seen <100 times