Affordable Access

Problemrepresentationer i den så kallade flyktingkrisen : en diskursanalys av flyktingavtalet mellan EU och Turkiet

Authors
  • Fransson, Dennis
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Flyktingavtalet mellan EU och Turkiet har under 2016 kommit att bli en central del av lösningen på det som kommit att kallas flyktingkrisen. I uppsatsen analyseras vad som förstås och framställs som problematiskt med människors rörlighet i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet utifrån Carol Bacchis WPR-analys. Flyktingars ankomst till EU utgör utifrån analysen den problemrepresentation avtalet bygger på. Detta härstammar ur att migration kopplas till osäkerhet utifrån en islamofobisk diskurs i Europa samt uppfattningen av flyktingar som kostsamma på lång sikt. Ur analysen dras även slutsatser om hur flyktingar som rättighetsbärare osynliggörs, hur EU frånskrivs ansvar och hur EU:s strukturella hinder för flyktingar att söka asyl utelämnas i diskursen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times